Så här har vi räknat

Pensionärsskatten är skillnaden mellan hur mycket en pensionär och en löntagare med samma inkomst betalar i inkomstskatt. För att underlätta för er som använder tjänsten så har vi utgått från att:

Pensionären är född 1953 eller tidigare, och löntagaren är född 1954 eller senare.

Pensionären får hela sin inkomst som pension och löntagaren får hela sin inkomst som lön.

Vid beräkning av pensionärsskatten har hänsyn tagits till det förstärkta grundavdraget som gäller för personer som vid årets början är över 65 år fyllda.

Både pensionären och löntagaren betalar kyrkoavgift.

Kommunalskatt, skiktgränser för statlig skatt, jobbskatteavdrag, och grundavdrag i beräkningen gäller för inkomståret 2019. Vad gäller kyrko- och begravningsavgift har vi använt oss av rikssnittet för 2019.

Sedan 2019 ingår även public service-avgiften i beräkningen.


Har du rätt till bostadstillägg?

Bostadstillägg är ett skattefritt tillägg som du kan få om du har fyllt 65 år och har låg pension. Bostadstillägget är en del av pensionssystemet. Du kan läsa mer om bostadstillägg och göra en beräkning för att se om du har rätt till bostadstillägg på Pensionsmyndighetens hemsida. Klicka här för att komma till sajten.