Om SPF Seniorerna

I Sverige lever idag cirka 2 miljoner personer som är 65 år och äldre och mer än var fjärde röstande är numera pensionär.

SPF Seniorerna är en medlemsorganisation för alla som har rätt till någon form av pension oavsett ålder och vi är politiskt och religiöst obundet. SPF Seniorerna har idag cirka 260 000 medlemmar, i knappt 800 föreningar och 27 distrikt. Vi är en av Sveriges största seniororganisationer.


Läs mer om vad vi står för här.

Besök SPF Seniorerna på Facebook