Om SPF Seniorerna

I Sverige lever idag cirka 2 miljoner personer som är 65 år och äldre och mer än var fjärde röstande är numera pensionär.

SPF Seniorerna är en medlemsorganisation för alla som har rätt till någon form av pension oavsett ålder och vi är politiskt och religiöst obundet. SPF Seniorerna har idag cirka 265 000 medlemmar, i 800 föreningar och 27 distrikt. Vi är en av Sveriges största seniororganisationer.

SPF Seniorerna har under 79 år stolt företrätt landets seniorer. Det kommer vi att fortsätta att göra. Vi är en rörelse för inflytande, valfrihet och livskvalitet för landets alla seniorer. SPF Seniorerna arbetar för att Sverige ska ha bästa tänkbara äldrepolitik och bildar opinion i alla viktiga äldrefrågor. Våra prioriterade frågor är: äldres ekonomi, hälsa och omsorg, boende, inflytande och rätt att arbeta. 


Läs mer om vad vi står för här.

Besök SPF Seniorerna på Facebook