Därför betalar pensionärer mer

Därför betalar pensionärer merDet kan verka konstigt att skatten på pension är högre än skatten på lön. Och det är det också! Sverige är ett av få länder i världen som beskattar pensionärer högre än löntagare. Pension är inget annat än uppskjuten lön och därför så borde självklart skatten vara densamma.

Anledningen till att det blivit så här är att alliansregeringen genomförde riktade skattesänkningar till de som jobbar, via det så kallade jobbskatteavdraget. Alliansregeringen sänkte därefter skatten på pensioner i fem omgångar åren 2006-2014 genom att förstärka grundavdraget för personer som vid årets början är 65 år fyllda. Den rödgröna regeringen har arbetat för att stegvis ta bort pensionärsskatten. Från och med den 1 januari 2016 tog de bort pensionärsskatten för de med lägst inkomster och sänkte även skatten en aning för pensionärer med bruttoinkomster upp till ca 17 000 kr/månaden. Från och med 1 januari 2018 tog de bort pensionärsskatten för alla med pension upp till 17000 kr/månaden brutto samt sänkte pensionärsskatten för pensionärer med inkomster upp till 35 000 kr/månaden innan skatt. Från årsskiftet 2019 sänktes skatten ytterligare för alla pensionärer, till följd av Moderaternas och Kristdemokraternas budget som antogs av riksdagen efter valet. Dock kvarstår fortfarande en del av skatteklyftan mellan pensionärer och löntagare, för de med pensionsinkomster över cirka 18 000 kronor. Majoriteten av riksdagspartierna har aviserat att pensionärsskatten ska tas bort helt till år 2020, men inga beslut har tagits. Sveriges pensionärer kan alltså inte räkna hem skattesänkningen ännu.

Samtidigt lever många pensionärer i Sverige med väldigt knappa marginaler. 15,8 procent, eller 312 000 personer, av de som är 65 år och äldre lever idag på inkomster som ligger under EU:s gräns för risk för fattigdom* för Sverige. Vi tycker det är självklart att skattegapet mellan löntagare och pensionärer stängs, helst under den här mandatperioden. Politikerna måste gå från ord till handling. Det är hög tid att pensionärsskatten tas bort!*At-risk-of-poverty rate, Eurostat (2017)